Uzdrawianie rekonektywne – Reconnective Healing®
Uzdrawianie Rekonektywne to nowa rewolucyjna metoda uzdrawiania, która wprowadza balans, harmonię w naszym ciele, psychice i duszy. Odbywa się na wszystkich poziomach naszego jestestwa poprzez wibrację zawierającą energię, światło i informacje.
Jest to powtórne połączenie nas z naszą pierwotną pełnią człowieczeństwa. Restrukturyzując nasze DNA, umożliwia ona bardziej optymalne wykorzystanie naszego ciała fizycznego oraz posiadanych przez nas zdolności emocjonalnych i psychicznych, co zostało potwierdzone przez prowadzone w warunkach laboratoryjnych badania naukowe z udziałem sportowców olimpijskich.
Przekazujący te szczególne wibracje „uzdrowiciel” jest z nimi całkowicie zintegrowany i otwarty na to, by prowadziła go Wyższa Inteligencja. Osoba decydująca się na łączący proces uzdrawiania (Reconnective Healing®) lub proces ponownego połączenia (The ReConnection), wchodzi w kontakt bezpośrednio ze Źródłem. „Uzdrowiciel” zaś jest wolny od swej woli, zamysłu, ambicji czy ego. Podczas uzdrawiania do każdej komórki ciała oraz do meridianów wprowadzana jest informacja i światło. Poprzez podwyższoną częstotliwość energetyczną organizm aktywizuje siłę samouzdrowienia.
Uzdrowienie ma miejsce na płaszczyźnie indywidualnie dopasowanej do każdego człowieka. Nieraz są to zmiany widoczne natychmiast na zewnątrz, fizycznie, innym razem poprawa następuje po pewnym czasie, stopniowo, poprzez zmianę wzorców zachowania w życiu codziennym. Jeszcze innym razem następuje uwolnienie od traumy, strachu, agresji lub innych negatywnych emocji.
Reconnective Healing®
Skuteczność reconnective healing jest absolutnie niezależna od tego, czy się w nie wierzy czy nie. Nie ma żadnych gwarancji, że Reconnective Healing® da dokładnie taki rezultat, jakiego pacjent oczekuje.To Wyższa Inteligencja kieruje rezultatem i wprowadzeniem wibracji do ciała pacjenta.
Rezultaty Reconnective Healing® są natychmiastowe, od usunięcia bólu czy różnego rodzaju chorób fizycznych do osiągnięcia równowagi umysłowej. Osoby poddające się zabiegowi odczuwają głęboki spokój harmonię.
Rezultaty działania tych wibracji pozostają widoczne od 15 lat. Dr Eric Pearl demonstruje działanie tych nowych częstotliwości w wielu szpitalach i programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zjawisko to jest badane i obserwowane przez naukowców i lekarzy na całym świecie. Reconnective Healing® daje również doskonałe rezultaty na odległość.
Uzdrowienie Rekonektywne działa na tyle, na ile pozwolimy działać energii w nas. Proces uzdrawiania rozpoczyna się od momentu podjęcia przez pacjenta decyzji, poprzez czas trwania sesji, a także po jej zakończeniu.
Czas trwania sesji
Sesja trwa od 30 do 40 minut.

Każdy kto potrzebuje pomocy i chciałby skorzystać z sesji, może skontaktować się ze mną i ustalić inną formę wymiany.
Skuteczność Reconnective Healing® jest absulutnie niezależna od tego, czy się w nie wierzy czy nie. Reconnective Healing® zawsze wpływa pozytywnie na osobę poddającą się sesji.
Agnieszka Ziębicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube