Następne warsz­taty sta­cjo­narne odbędą się we

Wrocławiu 24.01 – 25.01.2015

Na tych warsztatach:

• Zin­te­gru­jesz Pod­świa­do­mość i Wyż­sze Ja w swo­jej istocie.

• Nauczysz się metody pracy nad cało­ścią Two­jej istoty wielowymiarowej. Zdobędziesz wiedzę jak oczyszczać zbędne programy podświadomości i stwarzać rzeczywistość, której chcesz doświadczać.

• Zintegrujesz w sobie wyparte części Twojej Jaźni.

• Zintegrujesz przebyte w przeszłości traumy.

• Odbędziesz podróż do miejsca Twojego pochodzenia.

• Połą­czysz się z grupą dusz z Tobą współpracujących.

• Zdo­bę­dziesz roz­wi­ja­jące doświad­cze­nia pod­czas wyjąt­ko­wych, na żywo kie­ro­wa­nych medytacji.

• Poznasz wielu cie­ka­wych ludzi, któ­rzy nie­przy­pad­kowo zna­leźli się w tym samym miejscu, w tym samym czasie.

Wiecej  informacji o Renacie Engel znajdziecie na stronie: http://engelrenata.com/

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube